Opsporen daklekkage begint met constatering

Daklekkage ZeistVaak is een dak al veel langer lek dan de eerste constatering van de daklekkage. Dat is ook niet zo verrassend. Het water moet vaak een lange weg afleggen voordat het zichtbaar wordt in een woonruimte.

Probleem is ook dat water niet loodrecht naar beneden valt. Het zoekt de weg van de minste weerstand is vaak gaat dit via allerlei kanaaltjes en bochten. Ook kan water makkelijk opgenomen worden in houten constructies, balken en wanden onder het dak of op de zolderruimte. een daklekkage openbaart zich meestal niet als een stroom water die ergens uit komt vallen.

Dat is dus al de eerste uitdaging: constateren dat er een daklekkage is.

Maar gaat het wel om een daklekkage?

Dat is ook een belangrijke vraag. De waterlekkage kan ook een gevolg zijn van een waterleidinglekkage of een lek in de verwarmingsbuizen. De tweede stap is dus om te kijken wat de veroorzaker is van het lek. In de praktijk betekent dit het proberen om de lekkage terug te volgen naar de bron. Lopen er leidingen op bovenverdiepingen, staat er een verwarmingsketel op zolder? Het is zeker belangrijk om daar eerst te gaan kijken.

Opsporen van de oorzaak van de daklekkage

Is vast te komen te staan dat het water toch echt van het dak afkomstig is dan is het nu het moment om de echte bron van lekkage op te sporen. Dat op zich is al een hele uitdaging. We hebben hier detectie apparatuur voor maar vaak is het toch vooral een kwestie van ervaring. Probleem blijft dat ook in de dakconstructie zelf het water zijn eigen weg zoekt. Dat verbloemt dus vaak de echte bron van de daklekkage.

Kijken bij de “usual suspects” van daklekkage

In bijna alle gevallen ligt de oorzaak van een daklekkage bij een van de volgende elementen:

 • Dakbanen

  Na jaren van slijtage en verduring kunnen de dakbanen hun elasticiteit verliezen waardoor scheuren kunnen ontstaan.

 • Lasnaden dakbedekking

  Ook een veelvoorkomende bron van daklekkage. De lasnaden kunnen loslaten en minder flexibel worden door de jaren. Vaak zijn ze verantwoordelijk voor het ontstaan van de lekkage.

 • Hoeken dak

  Bij het opsporen van daklekkage beginnen we vaak in de hoeken. Vaak loopt het water daar niet goed weg of ontstaat er door een ophoping van water druk op de hoeken.

 • Dakafvoeren

  Verstopping van de dakafvoer kan waterophoping veroorzaken waardoor de druk op het dak en de naden toeneemt. Zo is het ene probleem het gevolg van een ander probleem.

 • Dakgoten

  Ook een lekke dakgoot kan een oorzaak van waterinslag naar binnen zijn.

 • Dakleidingen en regenpijpen

  Een verstopte regenpijp kan weer voor een lekkage zorgen. Ook hier geldt weer dat we altijd verder moeten kijken dan de eerst opgespoorde bron van daklekkage

Neem online contact op
ISBA loodgieter
Of bel direct 06-55166921

Complete service

 • Detectie daklekkage
 • Daklekkage
 • Dakgoot lekkage
 • Kilgoot lekkage
 • Dakwerken

Daklekkage service in: